Information om Balkonger (II.)

Fasad Gathus Hantverkaregatan

Bakgrund

Den 6e Augusti 2015 kom det in en skriftlig begäran till styrelsen från 1/10 av andelshavarna om att kalla till extrastämma för att besluta om att låta intresserade medlemmar bygga balkonger i föreningen.

Arbetsgruppen

Istället för att kalla till extrastämma direkt föreslog Styrelsen att låta en liten arbetsgrupp (balkonggruppen) ta fram och kommunicera ett underlag för medlemmarna att beslut kring. Detta arbetet har nu påbörjats och arbetsgruppen består fn av Emelie Holgersson (initiativtagare) och Oskar Duvetorp (styrelseledamot).

Uppdrag

Balkonggruppens uppdrag består av tre delar:

 1. Sammanställa ett kunskapsunderlag INFORMATION om att bygga balkonger i Bf Andreelund
 2. I samråd med dem som är intresserade arbeta fram ett förslag för hur balkonger ska byggas som andelshavare i föreningen kan besluta om.
 3. Att kommunicera arbetet löpande.

Ny Tidplan (kommer att justeras vid behov)

 • Vecka 15 Kunskapsunderlaget anslås och delas ut
 • V 16 ~ 17 Ny intresseundersökning och dialog med medlemmarna
 • V 17 ~ 18 Ett förslag arbetas fram och stäms av med stadsbyggnadskontoret
 • V 18 ~ 19 Förslaget med tillhörande motiveringar bifogas kallelse till årsstämma
 • Vecka 21 Beslut om balkongbygge fattas på ordinarie årsstämma den 26e maj

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Information om Balkonger (I.)

Bakgrund

Den 6e Augusti 2015 kom det in en skriftlig begäran till styrelsen från 1/10 av andelshavarna om att kalla till extrastämma för att besluta om att låta intresserade medlemmar bygga balkonger i föreningen.

Arbetsgruppen

Istället för att kalla till extrastämma direkt föreslog Styrelsen att låta en liten arbetsgrupp (balkonggruppen) ta fram och kommunicera ett underlag för medlemmarna att beslut kring. Detta arbetet har nu påbörjats och arbetsgruppen består fn av Emelie Holgersson (initiativtagare) och Oskar Duvetorp (styrelseledamot).

Uppdrag

Balkonggruppens uppdrag består av tre delar:

 1. Sammanställa ett kunskapsunderlag (FAQ) om att bygga balkonger
 2. I samråd med dem som är intresserade arbeta fram ett förslag för hur balkonger ska byggas som andelshavare i föreningen kan besluta om.
 3. Att kommunicera arbetet löpande.

Tidplan

 • November 2015 Kunskapsunderlaget (FAQ) anslås och delas ut
 • ~ Mars 2016 Förslaget anslås och delas ut till medlemmarna
 • ~ April 2016 Informationsmöte där förslaget presenteras
 • Maj 2016 Beslut om balkongbyggnation fattas på ordinarie årsstämma

Referensgrupp

Den som är intresserad av att medverka under arbetets gång får gärna komma till ett första möte torsdagen den 5e november kl 19:00. Då vill vi veta vilka frågor de boende vill få besvarade om att bygga balkonger. Arbetsgruppen kommer att kalla till ytterligare två möten med referensgruppen under arbetet med förslaget till våren.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen eller anmäla dig till referensgruppsmöten maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Spolning av avloppsstammar 20-23 januari

Samtliga lägenheters kök- och badrumsavlopp kommer att spolas med varmt vatten under högt tryck. Plocka undan under köksbänken och i köksvasken och i badrummet så att man kommer åt spolpunkterna.

Spolningen utförs av Spolpågarna under tiden 20 – 23 jan. mellan 8,00 – 16,00 enligt detta schema:

 • 20 jan i trapporna 15d och 15e, gårdshus
 • 21 jan i trapporna 17a och 19a, gårdshus
 • 22 jan i trapporna 15a och 15b, gatuhus
 • 23 jan i trapporna 17 och 19, gatuhus

Trappvärdarna ansvarar för att samla in nycklar och överlämna dem på morgonen, entreprenören lägger sedan in nycklarna efter avslutat arbete. Vill man inte lämna över nycklar får man hålla lägenheten tillgänglig på annat sätt.

Styrelsen har beslutat om vilka trappvärdar som skall ansvara för att nycklar samlas in till de arbeten som skall utföras i lägenheterna.

Trappvärdar är:
Gårdshus 15e: Gustav Kamf
Gårdshus 15d: Rakel Thunander
Gårdshus 17a: Britt Harborg
Gårdshus 19a: Ulf Wiström
Gatuhus 15a: Hanson Sjöberg
Gatuhus 15b: Irene Hutsch
Gatuhus 17: Fredrik Salomonsson
Gatuhus 19: Ulf Runehammar

Hälsar styrelsen

Årsstämma den 22 maj (nytt datum)

Välkommen på årsstämma den 22 maj klockan 18.30 i Folkets hus, sal 7.
Observera att datum har ändrats från den 20 till 22 maj.

Kallelse delas ut till alla boende senast 2 veckor innan stämman, tillsammans med dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning och eventuella motioner.

Har du förslag på förändringar för vår bostadsförening?
Skriv en motion till årets föreningsstämma! Motionen ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut.

En motionsmall finns på sidan dokument. Motioner ska vara inkomna senast den 15 april och läggas i den stora gröna lådan i porten 19.

Välkommen hälsar styrelsen

Arbetsdag den 5:e Oktober

Visst var sommaren fin i år, men nu börjar värmen sakta avta och innan man vet ordet av så är hösten här. Det innebär att vi traditionsenligt och gemensamt får se till att göra en liten uppstädning  på den fina innergården och i gemensamma utrymmen. Deltagandet är naturligtvis frivilligt, men alla boende i föreningen som vill bidra är välkomna.

Vi ses på gården! / Styrelsen

Vårdag den 20:e April

Tack till er som bidrog med handkraft och tankar på vårdagen den 20:e April. Vi hoppas alla boende tog tillfället i akt och slängde undan gamla grejer medan vi hade container och vagn för elskrot på plats.

Under Vårdagen skedde uppstädning såväl i trapphus som i rabatter. Fönster tvättades och en ny yta för cykelställ öppnades upp. Föreningen är nu fullt ut redo att möta våren och sommaren. Tack!

DSC_0288