Uppdatering från Balkonggruppen

Nedan följer en kort sammanfattning av hur Balkonggruppens arbete har fortgått.

I nuläget har vi fått vår bygglovsansökan beviljad. Dock är vi långt ifrån klara med denna process.

För att få igenom bygglovet har vi varit tvungna att dela upp våran ansökan. Den ursprungliga ansökan innehöll söderliggande balkonger för både gatuhuset och gårdshuset samt franska balkonger på nedanvåningarna. Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Malmö Museer (remissinstans) har genom mail och fysiska möten gjort klart att de inte kommer godkänna bygglov för franska balkonger på bottenvåningen och balkonger generellt på den sydvästra fasaden för gårdshuset.

Därav valde vi att dela upp vår ansökningsprocess. Den bygglovsansökan som vi fått godkänd gäller således endast för gatuhuset. Vi kommer under hösten att arbeta vidare med bygglovsansökan för gårdshuset och vi önskar diskutera med föreningens medlemmar om hur vi skall förhålla oss till en ansökan för franska balkonger. Denna diskussion hoppas vi kunna föra under kommande årsmöte. Vi kommer under detta möte beskriva vår process närmare och ge lite mer kött på benen så att alla medlemmar kan ta ställning till hur vi skall arbeta framöver.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är först när vi är i hamn med bygglovsansökningarna som föreningen skall ta ställning till om balkongerna skall byggas.

Tack från Balkonggruppen!

Hoppas vi ses på årsstämman!

Kontakt: balkonggruppen@andreelund.se

Lämna ett svar