Trädgården

Så här tar vi hand om skötseln av föreningens trädgård

I föreningen finns en trädgårdsgrupp som planerar skötseln och underhållet av de gemensamma grönytorna samt ombesörjer  nyinköp av växter och redskap i samråd med styrelsen. Föreningen står för kostnaderna för trädgårdsskötseln.

Det praktiska arbetet leds av en trädgårdsansvarig och alla som vill och har möjlighet kan delta aktivt i skötseln. Är du intresserad så anmäler du dig vår trädgårdsansvariga som är Laurentia. Du kan nå henne via ett sms på 070-8237432 eller mejla till garden.andreelund (a) gmail.com.

Man kan t.ex. få ansvar för en specifik rabatt men också vara allmänt behjälplig och bidra med goda idéer och man behöver absolut inte besitta stora kunskaper i odling för att engagera sig, vi hjälps åt så gott vi kan och delar med oss av våra kunskaper till varandra. Hjälp med vattning och ogräsbekämpning under växtsäsongen tages tacksamt emot så vi får en vackert prunkande grönska.

Främre gården

Rabatten mellan nr 15 och 17 är tillägnad barnen på gården. I barnrabatten kan barnen få vara med och odla och skörda grönsaker och bär under säsongen.  Plocka gärna men skövla inte, det skall räcka till många! Lär era barn hur man plockar utan att skada plantorna och lär dem att vänta tills bären och grönsakerna är mogna.  Men främst, låt dem njuta det goda!

Rabatten mellan 17 och 19 är föreningens örtrabatt där alla får plocka kryddor och örter att förgylla matlagningen med. Smaka dig fram, allt är ätligt! Om du inte känner igen allt som växer där så kan du klicka här för växtförteckning.

Även här bör du tänka på att inte skövla eller skada växterna, använd  gärna sax när du skördar.

Bakre gården

Trädgårdsgruppen ansvarar för planteringarna utmed staketet mot granngården samt rabatterna i ändarna.

Utmed fasaden mot gårdshuset finns ett antal pallkragar där medlemmar kan odla för eget bruk.

Om det kliar i de gröna fingrarna och du är intresserad av att disponera en odlingslåda så tag kontakt med Laurentia som sätter upp dig på sin kölista.

Du bestämmer själv vad du vill odla, du sköter underhållet inkl. påfyllning av jord och gödning och står själv för alla kostnader. Vi rekommenderar att du skaffar egna redskap för skötseln av odlingen men om du lånar föreningens så glöm inte att sätta tillbaks dem på sin plats.

I cykelhuset finns både små och en del större redskap att låna. Föreningens redskap är markerade med röd färg.

Trädgårdsavfall slängs i de bruna tunnorna vid sophuset.

Var rädd om vår gårdsmiljö! Respektera det arbete som medlemmar frivilligt lägger ner till glädje för alla som vill nyttja gården.

Njut!