Årsstämma den 22 maj (nytt datum)

Välkommen på årsstämma den 22 maj klockan 18.30 i Folkets hus, sal 7.
Observera att datum har ändrats från den 20 till 22 maj.

Kallelse delas ut till alla boende senast 2 veckor innan stämman, tillsammans med dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning och eventuella motioner.

Har du förslag på förändringar för vår bostadsförening?
Skriv en motion till årets föreningsstämma! Motionen ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut.

En motionsmall finns på sidan dokument. Motioner ska vara inkomna senast den 15 april och läggas i den stora gröna lådan i porten 19.

Välkommen hälsar styrelsen

Lämna ett svar