Uppdatering från Balkonggruppen

Nedan följer en kort sammanfattning av hur Balkonggruppens arbete har fortgått.

I nuläget har vi fått vår bygglovsansökan beviljad. Dock är vi långt ifrån klara med denna process.

För att få igenom bygglovet har vi varit tvungna att dela upp våran ansökan. Den ursprungliga ansökan innehöll söderliggande balkonger för både gatuhuset och gårdshuset samt franska balkonger på nedanvåningarna. Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Malmö Museer (remissinstans) har genom mail och fysiska möten gjort klart att de inte kommer godkänna bygglov för franska balkonger på bottenvåningen och balkonger generellt på den sydvästra fasaden för gårdshuset.

Därav valde vi att dela upp vår ansökningsprocess. Den bygglovsansökan som vi fått godkänd gäller således endast för gatuhuset. Vi kommer under hösten att arbeta vidare med bygglovsansökan för gårdshuset och vi önskar diskutera med föreningens medlemmar om hur vi skall förhålla oss till en ansökan för franska balkonger. Denna diskussion hoppas vi kunna föra under kommande årsmöte. Vi kommer under detta möte beskriva vår process närmare och ge lite mer kött på benen så att alla medlemmar kan ta ställning till hur vi skall arbeta framöver.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är först när vi är i hamn med bygglovsansökningarna som föreningen skall ta ställning till om balkongerna skall byggas.

Tack från Balkonggruppen!

Hoppas vi ses på årsstämman!

Kontakt: balkonggruppen@andreelund.se

Info från styrelsen

En sammanfattning av styrelsemöte 2020-02-13.

 • En diskussion kring en kommande fönsterrenovering har påbörjats och YFAB (Ystads fönsterhantverk) var inbjudna för att berätta mer. Vid årsstämman den 28 maj kommer mer information kring olika tänkbara tillvägagångssätt och möjligheter kring hur vi kan göra.
 • När det gäller balkongprojektet kan inga beslut tas ännu. En del saker i ansökan måste kompletteras efter önskemål från Malmö museeum och stadsbyggnadskontoret.
 • Ventilationen har visat sig vara problematisk efter en grundlig OVK. Vissa åtgärder kvarstår, men alla lägenheter berörs inte. Mer information kring aktuell status kommer efterhand.
 • Garantibesiktning är gjord av vinds- och källardörrar. Några felanmälningar av lägenhetsdörrar återstår.
 • Föreningen har en arbetsdag den 4 april mellan kl. 10.00-15.00. Information sätts upp på anslagstavlan i respektive port när det närmar sig.
 • Styrelsen vill även uppmärksamma våra medlemmar att det är av yttersta vikt att ha styrelsen godkännande vid omfattande renoveringar som rör el, vatten, avlopp och ventilation.

/ Styrelsen

Info från styrelsen

21 november höll styrelsen möte. Nedan är en sammanfattning av vad som lyftes.

 • Målningen av fönster och dörrar på lokalerna ut mot Hantverkaregatan är uppskjuten till mars/april pga höstvädret.
 • Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med 5%. Detta med anledning av genomförda och planerade stora renoveringar.
 • Diskussioner förs med en grannförening om att gå ihop och byta ut staketet bakom gårdshuset.
 • Bygglovsansökan för balkongbygge är inskickad. Några kompletteringar efterfrågades och dessa ska nu tas fram.
 • OVK-åtgärderna pågår. På vissa ställen har problemen visat sig komplicerade att lösa. Därför är planen att ta in en expert för att hjälpa till med planer kring hur vi ska gå vidare.
 • Cyklarna som märktes upp på vårstädningen och som därefter flyttats bakom gårdshuset kommer att skänkas bort. Cyklarna som märktes upp vid höststädningen kommer att flyttas bakom gårdshuset och låsas fast. Om du behöver hjälp med att låsa upp din cykel så kontakta Henning eller Mia (stenberghenning@gmail.com eller miahector@gmail.com). En bättre lösning för hur alla cyklar på gården ska placeras och få plats diskuteras löpande.

/ Styrelsen

Nya namnskyltar

Styrelsen har nu hittat en lösning för nya namnskyltar. Den gå ut på att i möjlig mån återanvända de gamla namnskyltarna men med en ny fästanordning på tidningshållaren bredvid dörren.

Därför vill vi nu att du som har kvar din gamla namnskylt ställer ut den på tidningshållaren. Om en vecka inventerar vi vilka namnskyltar som finns kar och beställer nya i de fall de saknas.

Bilden nedan visar hur den nya lösningen kommer att se ut.

ny namnskylt

Info från styrelsen

För att bättre kommunicera ut vad som är på gång i föreningen och förhoppningsvis öka engagemang och insyn i styrelsens arbete så är planen att uppdatera hemsidan efter varje styrelsemöte. Snart kommer du som medlem också kunna skriva upp dig för att få en email-notis varje gång hemsidan uppdateras.

Strelsen håller möte en gång i månaden och nedanstående är lite av vad som diskuterades idag.

 • Målning av fönster och dörrar till lokalerna ut mot gatan är på gång. Om vädret möjliggör det så påbörjas arbetet i november, om inte så kommer det att utföras så fort vädret tillåter det i vår.
 • Balkongprojektet rör på sig. Bygglovsansökan är färdig att skickas in.
 • Namnskyltar till lägenheterna är på gång. I möjlig mån kommer de befintliga skyltarna återanvändas med en ny fästanordning över tidningshållaren. Mer info kring detta kommer snart. Vi vill påminna om att inga skyltar ska fästas på de nya dörrarna. Detta för att undvika att skada ytan på dörrarna.
 • Nya batterikärl är införskaffade. Planen är att lösa en fästanordning på väggen i soprummet för att undvika att de står på golvet.
 • Det har kommit in förslag om att begränsa rökning i de allmäna utrymmena (gårdarna) i föreningen. En motion om detta kommer att skrivas inför nästa stämma.
 • Tack alla som hjälpte till på gårdsdagen den 5e oktober!

/ Styrelsen