Aktuellt hösten 2022

Det ekonomiska läget

Sommaren har inneburit oroligheter i omvärlden som skakar om världsekonomin. Vi vill från styrelsen skriva några ord om hur det påverkar vår förening och vår fastighet som vi äger och bekostar tillsammans. I Sverige befinner oss i en tid med hög inflation, högre kostnader för el och värme och dyrare lån. Vi kommer inte stå opåverkade av det men har i grunden mycket goda förutsättningar och en stark ekonomi. Vi har låga lån i jämförelse med andra föreningar (räknat i kronor i lån/kvm) och vi har låga avgifter i jämförelse med andra föreningar (räknat i kronor/kvm). Föreningen har löpande gjort investeringar och vi har en fastighet som är i gott skick. Det finns såklart insatser i vår underhållsplan vi vill genomföra, framförallt renovera fönster men även mindre förbättringar som att måla om portar, byta trapphusbelysningen och renovera miljöhusen. Men inget är akut eller brådskande utan vi kommer vara försiktiga och ta noga avvägda beslut.

Men nya besked påverkar vår ekonomi. Inflationen i augusti var på 9 % och nu aviserade E-on en höjning av kostnaderna för fjärrvärme med 20 % vilket gör att vi ser högre löpande kostnader utan att vi ökar vår förbrukning. Vi i styrelsen tittar över vilka effektiviseringar vi kan göra för att minska våra kostnader men för att täcka de kostnadsökningarna vi har behöver vi höja avgiften. Vi kommer att behöva höga avgifterna med några procent för att täcka inflationen, räntehöjningar, vatten, värme och el. Vi återkommer med exakt siffra när vi satt budgeten för 2023. Höjningen gäller från och med 1 januari.

Det är framförallt inom värme och varmvatten de stora kostnadsposterna i budgeten finns. Alla måste hjälpa till med att sänka våra kostnader.

Vad är det viktigaste du kan göra som påverkar din ekonomi?

  • Ta kortare duschar istället för bad. Var sparsam med varmvatten.
  • När det är kallare ute och du vill vädra: Vädra snabbt med tvärdrag och stäng sedan fönstren. Fönster får inte vara öppna när det regnar,
  • Ska du resa bort, sänk ner dina element.
  • Tvätta fulla maskiner. Tvätta i 40 grader istället för 60 och lufttorka istället för att använda torkskåp/torktumlare. Använd torkvindarna om du inte har egen torkställning, På gårdsdagen kommer torkvindarna att städas.
  • Byt dina glödlampor till LED.

Extra föreningsstämma och gårdsdag

Den 15 oktober kl. 10-14 är det dags för gårdsdag! Vi passar även på att hålla en extra föreningsstämma där en uppdatering av våra stadgar står på agendan.

Under gårdsdagen hjälps vi åt med gården och städar de gemensamma utrymmena. När det närmar sig lunchtid bjuder vi på gulaschsoppa och grillad korv. Har du inte möjlighet att närvara men vill hjälpa till ändå? Det finnas listor i trappa 17 där du kan skriva upp ditt namn på en syssla att göra innan gårdsdagen.

Under gårdsdagen kommer vi frigöra förråd som är omärkta och som trots brev och påminnelser står omärkta. Detta är för att flera medlemmar saknar förråd. Detta gäller framförallt 15b och 15d där flera förråd i källare är omärkta.

Gårdsdagen börjar kl. 10. Extrastämman och korvgrillning börjar kl. 13.
Se till att dina förråd på vind och källare är uppmärkt med namn, lägenhetsnummer och adress.

Fönsterrenovering

Våra fönster är i olika behov av renovering och vi har under hösten arbetat med att ta in offerter för att renovera med traditionell linoljefärg/renovera med modern färg/byta ut fönstren mot nya. Vi har tagit hjälp av en konsult från QB3 som bistått oss i arbetet med offertinhämtning och vi har lite information vi vill dela med oss av. Offerterna sträcker sig mellan nio och 15 miljoner kronor beroende på renoveringsteknik (modern plastfärg/linoljefärg). Vi har fått rådet från Stadsbyggnadskontoret i Malmö att inte byta fönster. Vill vi gå vidare med det arbetet behöver vi ta fram detaljritningar och göra en bygglovsansökan/bygganmälan. Vår inställning från styrelsens sida är att i första hand renovera våra originalfönster som till stor del har kvar de munblåsta glasen och fönstren i sin helhet har stort kulturhistoriskt värde. En annan hållning vi har gällande renoveringen är att vi helst ser att renovering/byte sker med kupor på fönster istället för att sätta ställningar. Vi arbetar vidare med att få in offerter för de tre olika renoveringsformerna. Vi återkommer med mer information när sådan finns.

Balkongprojektet

Balkongprojektet drivs av en separat balkonggrupp och det finns just nu inget aktivt arbete i gruppen. Bygglovet har löpt ut. Om du vill engagera dig i frågan, kontakta balkonggruppen!

På gång i föreningen

  • Välkomna till föreningens bokbytarhörna! Vid port 17 bakom källardörren till vänster (när du kommer från gatan) kommer vi i fönsternischen ha en liten bokhörna med både barn- och vuxenböcker. Ställ en bok du läst ut och ta en ny så bidrar vi till mer cirkulär ekonomi och mer läsning i huset!
  • Behöver du låna en såg, tipsa om mogna tomater eller efterlysa något du tappat? Nu finns en WhatsApp-chat för boende i föreningen! Maila styrelsen så blir du inbjuden.
  • Hur kan vi spara mer vatten? Vi kommer under hösten byta ut de vattenutkastare som är trasiga på gårdarna och som är svåra att stänga. Målet är att spara vatten. Vi har också haft besök av VA Syd som gett oss gratis rådgivning om hur vi kan spara regnvatten och samtidigt avlasta dagvattensystemen. Förhoppningen är att vi ska koppla bort några stuprör för att spara regnvatten till vattning.

Lämna ett svar