Föreningsstämman 2022

Den 19:e maj hölls årets föreningsstämma i bf Andréelund på Folkets Mat och Möten. Ekonomin ser bra ut och föreningen är i god form. Några beslut i urval var att se över belysningen i källaren till att bli rörelsestyrd, att göra en ny injustering av samtliga radiatorer inför nästa vinter och renovera badrummet i källaren som kan användas av hantverkare eller när medlemmar renoverar.

Balkonggruppen informerade om att bygget av balkonger på gatuhuset inte kommer att bli av i år på grund av förseningar kopplat till Covid-19. Projektet är därför uppskjutet till sommaren 2023.

Fyra nya ledamöter valdes in och vi tackar Ulf Runehammar, Ulf Wiström, Britt Harborg och Mia Hector för alla år i styrelsen och allt engagemang och arbete för föreningen. Ulf Runehammar är kvar som vice värd.