Råttstopp

På tisdag 9/2 påbörjar Tubus ett arbete med att installera råttstopp i de tre avloppsledningarna under gathuset som förbinder husets avloppsstammar med det kommunala avloppet. Arbetet beräknas vara färdigt i början av mars. Arbetet kommer att kräva tillgång till några källarförråd och de medlemmar som berörs av detta kommer att kontaktas. I samband med att de nya råttstoppen installeras kommer de befintliga fällorna på gården att plockas bort.

/ Styrelsen

Lämna ett svar