Soprummen

Med anledning av att det ofta är fullt i vara soprum, har styrelsen tagit hjälp av Ragnsells for att se över om utrymmet i soprummen går att utnyttja bättre. Detta har lett till att det numera finns ytterligare ett kärl för pappersförpackningar, samt ett nytt kärl för “skrot och metall” (i soprummet vid port 19). Här kan vi kasta det metallavfall som inte får kastas i metallförpackningar (t.ex. kastruller, stekpannor, köksblandare m.m). Nu är det svårt att få in fler kärl men kärlen töms sa ofta som det är möjligt.

Vi kan hjälpas åt och undvika att det blir stökigt och fullt i soprummen.

  • Vik ihop kartonger som ska kastas ordentligt.
  • Papperskassar sorteras som kartong och kuvert, använda plastkrukor och tomma jordpåsar som restavfall.
  • Två gånger om året, i samband med gårdsdagarna, har vi en container for grovsopor. Där passar det bra att kasta skrymmande saker.
  • Ställ ingenting bredvid kärlen! Vi riskerar att kärlen inte töms om det är stökigt i soprummen.
  • Är kärlet fullt? Se om det finns plats i det andra soputrymmet eller vänta med att kasta dina sopor tills det finns plats.

Mvh, Styrelsen

Lämna ett svar