Extra föreningsstämma 11 maj

Vid extra stämman den 11 maj 2021 som hölls medelst poströstning skulle medlemmarna rösta enligt punkt 8 på dagordningen om proposition 1: ”Beslut om balkongbyggnation av 18 balkonger på gatuhuset.”

Poströstningen utföll med 43 inlämnade röster med 33 st ja, 10 st nej och 0 st anstå. Extrastämman har alltså bifallit styrelsens förslag att godkänna propositionen om balkongbyggnation av 18 balkonger på gatuhuset.

Balkonggruppen kommer nu att gå vidare med arbetet att bygga balkongerna.

/ Styrelsen

Lämna ett svar