Fönsterinventering

Hej

Styrelsen har uppmärksammat att utsidan på vissa fönster är slitna. Det har planerats en omfattande fönsterrenovering, men denna kommer av olika skäl inte kunna genomföras förrän längre fram. Styrelsen har därför beslutat att det ska genomföras en fönsterinventering för att kartlägga behovet av snabba punktinsatser av utsidan på enskilda fönster. Styrelsen behöver respektive lägenhetsinnehavares hjälp med inventeringen, se information här. För referens/jämförelse, se bilder nedan och här.

/Styrelsen

fönster4.jpg
Färg som lossnat.

fönster2.jpg
Kitt som lossnat.

fönster1.jpg
Både färg och kitt som lossnat.

Lämna ett svar