Övergripande information om pågående renoveringsarbeten

Mot bakgrund av föreningens underhållsplan och vad som behandlades vid 2018 års årsstämma har föreningen upphandlat Morneon för utförande av renoveringsarbeten på gatuhuset. Arbetena avser byte av tak och omfogning av fasad. Därtill ska samtliga trapphusbalkonger (såväl på gatuhuset som gårdshuset) renoveras, bl.a. genom att dessa får nya räcken. Diverse andra mindre arbeten kommer också att utföras, så som nedmontering av brandstegar.

Arbetena med renovering av tak, fasad och balkonger påbörjades i januari 2019 och är planerade att pågå till slutet av september 2019. I portarna kommer det löpande att anslås information om projektets status och vad som är viktigt att tänka på för boende.

Under våren kommer också samtliga lägenhetsdörrar att bytas ut. Detta arbete kommer att utföras av Säker Bostad. Enligt tidplan ska dörrbytena ske under vecka 10-12. Information kommer dessförinnan att anslås om kvittering av nycklar m.m. Efter att dörrarna är bytta kommer det att utföras måleriarbeten m.m.

De ovan beskrivna renoveringsarbetena kommer tyvärr tidvis att låta högt och smutsa ned. De boende i gatuhuset kommer tyvärr att ha byggnadsställningar utanför sina fönster. Representanter från styrelsen kommer att delta vid byggmöten och löpande bevaka vilka åtgärder som kan vidtas för att i största möjliga mån reducera de olägenheter som uppstår.

Den som har frågor eller synpunkter kan kontakta styrelsen@andreelund.se.

/Styrelsen

Lämna ett svar