Värmesystemet renoveras

VÄRMESYSTEMET RENOVERAS UNDER AUGUSTI OCH SEPTEMBER MÅNAD!!!
Årsmötet beslutade att anta Stjernfeldts offert och arbetet kommer att genomföras under augusti och september. Detta kommer att innebära att personal från både Stjernfeldts och EVU (Energi & VVS utveckling AB) kommer att behöva tillträde till våra lägenheter (totalt vid 5 tillfällen) och förrådsutrymme där stamventiler finns och som behöver bytas ut.
I arbetet ingår bl.a. följande:
– Byte av 400 st radiatorventiler mm.
– Byte av slussventiler i källaren
– Utbyte av fjärrvärmecentral, installation av ett nytt växlarepaket.
– Installation av avgasare för värmesystem
– Inventering av värmesystem
– Injustering av hela värmesystemet
Det är av största vikt att personalen får tillträde till er lägenhet utifrån det schema som krävs. Totalt behövs tillträde vid 5 tillfällen. Stjernfeldts/EVU kommer att meddela när och på vilket sätt detta ska ske och även hur nycklar ska hanteras. Glöm inte märka era nycklar!
Vänligen läs och följ instruktioner som kommer att sättas upp i anslagstavlorna. Vid frågor går det bra att i första hand kontakta Stjernfeldts/EVU (nummer finns på deras infoblad), vicevärd Linus Sjölund 0739-65 63 26 eller Déspina 0708-833 301.
Vänligen
Styrelsen

En reaktion på “Värmesystemet renoveras

Lämna ett svar