Spolning av avloppsstammar 20-23 januari

Samtliga lägenheters kök- och badrumsavlopp kommer att spolas med varmt vatten under högt tryck. Plocka undan under köksbänken och i köksvasken och i badrummet så att man kommer åt spolpunkterna.

Spolningen utförs av Spolpågarna under tiden 20 – 23 jan. mellan 8,00 – 16,00 enligt detta schema:

  • 20 jan i trapporna 15d och 15e, gårdshus
  • 21 jan i trapporna 17a och 19a, gårdshus
  • 22 jan i trapporna 15a och 15b, gatuhus
  • 23 jan i trapporna 17 och 19, gatuhus

Trappvärdarna ansvarar för att samla in nycklar och överlämna dem på morgonen, entreprenören lägger sedan in nycklarna efter avslutat arbete. Vill man inte lämna över nycklar får man hålla lägenheten tillgänglig på annat sätt.

Styrelsen har beslutat om vilka trappvärdar som skall ansvara för att nycklar samlas in till de arbeten som skall utföras i lägenheterna.

Trappvärdar är:
Gårdshus 15e: Gustav Kamf
Gårdshus 15d: Rakel Thunander
Gårdshus 17a: Britt Harborg
Gårdshus 19a: Ulf Wiström
Gatuhus 15a: Hanson Sjöberg
Gatuhus 15b: Irene Hutsch
Gatuhus 17: Fredrik Salomonsson
Gatuhus 19: Ulf Runehammar

Hälsar styrelsen

Lämna ett svar