Information om Balkonger (I.)

Bakgrund

Den 6e Augusti 2015 kom det in en skriftlig begäran till styrelsen från 1/10 av andelshavarna om att kalla till extrastämma för att besluta om att låta intresserade medlemmar bygga balkonger i föreningen.

Arbetsgruppen

Istället för att kalla till extrastämma direkt föreslog Styrelsen att låta en liten arbetsgrupp (balkonggruppen) ta fram och kommunicera ett underlag för medlemmarna att beslut kring. Detta arbetet har nu påbörjats och arbetsgruppen består fn av Emelie Holgersson (initiativtagare) och Oskar Duvetorp (styrelseledamot).

Uppdrag

Balkonggruppens uppdrag består av tre delar:

  1. Sammanställa ett kunskapsunderlag (FAQ) om att bygga balkonger
  2. I samråd med dem som är intresserade arbeta fram ett förslag för hur balkonger ska byggas som andelshavare i föreningen kan besluta om.
  3. Att kommunicera arbetet löpande.

Tidplan

  • November 2015 Kunskapsunderlaget (FAQ) anslås och delas ut
  • ~ Mars 2016 Förslaget anslås och delas ut till medlemmarna
  • ~ April 2016 Informationsmöte där förslaget presenteras
  • Maj 2016 Beslut om balkongbyggnation fattas på ordinarie årsstämma

Referensgrupp

Den som är intresserad av att medverka under arbetets gång får gärna komma till ett första möte torsdagen den 5e november kl 19:00. Då vill vi veta vilka frågor de boende vill få besvarade om att bygga balkonger. Arbetsgruppen kommer att kalla till ytterligare två möten med referensgruppen under arbetet med förslaget till våren.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen eller anmäla dig till referensgruppsmöten maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Lämna ett svar