Information om Balkonger (II.)

Fasad Gathus Hantverkaregatan

Bakgrund

Den 6e Augusti 2015 kom det in en skriftlig begäran till styrelsen från 1/10 av andelshavarna om att kalla till extrastämma för att besluta om att låta intresserade medlemmar bygga balkonger i föreningen.

Arbetsgruppen

Istället för att kalla till extrastämma direkt föreslog Styrelsen att låta en liten arbetsgrupp (balkonggruppen) ta fram och kommunicera ett underlag för medlemmarna att beslut kring. Detta arbetet har nu påbörjats och arbetsgruppen består fn av Emelie Holgersson (initiativtagare) och Oskar Duvetorp (styrelseledamot).

Uppdrag

Balkonggruppens uppdrag består av tre delar:

  1. Sammanställa ett kunskapsunderlag INFORMATION om att bygga balkonger i Bf Andreelund
  2. I samråd med dem som är intresserade arbeta fram ett förslag för hur balkonger ska byggas som andelshavare i föreningen kan besluta om.
  3. Att kommunicera arbetet löpande.

Ny Tidplan (kommer att justeras vid behov)

  • Vecka 15 Kunskapsunderlaget anslås och delas ut
  • V 16 ~ 17 Ny intresseundersökning och dialog med medlemmarna
  • V 17 ~ 18 Ett förslag arbetas fram och stäms av med stadsbyggnadskontoret
  • V 18 ~ 19 Förslaget med tillhörande motiveringar bifogas kallelse till årsstämma
  • Vecka 21 Beslut om balkongbygge fattas på ordinarie årsstämma den 26e maj

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Lämna ett svar