Information om Balkonger (III.)

workshop_detalj_03

Det är dags att ta ställning!

Sedan ett par veckor tillbaka har medlemmarna i föreningen haft möjlighet att testa hur det skulle kunna se ut med nya balkonger och franska fönster i föreningens fasader. Vi hoppas att många har tagit chansen att nåla upp balkonger och kanske fått tillfälle att snacka med sina grannar i trapphusen!

Nu ska vi försöka sammanställa alla medlemmars olika önskelmål till genomförbara förslag för varje fasad. För att kunna göra detta behöver vi ett konkret underlag så vi vet exakt vad alla medlemmar önskar sig.

Visa vad du vill med knappnålar:

Sätt en färgglad knappnål vid varje fönster som tillhör din lägenhet eller maila balkonggruppen@andreelund.se så gör vi det åt dig:

knappnålar

  • JA! ”Här önskar jag bygga balkong”

Sätt en grön knappnål vid varje fönster där du helst vill bygga balkong.

  • OK ”Hellre här än inte alls”

Sätt en gul knappnål vid varje fönster där du kan tänka dig balkong om ditt förstahandsval inte är möjligt.

  • NEJ! ”Här vill jag inte bygga balkong”

Sätt en röd knappnål vid varje fönster där du inte vill bygga balkong.

Senast den 25e Maj!

Därefter plockar vi ner fasaderna och tar med dessa till informationen på ärsstämman den 26e Maj. Inga beslut kommer att tas under årsstämman, men vi kommer att diskutera vilka förutsättningar vi har att ta fram ett förslag som kan beviljas bygglov.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

 

/ Balkonggruppen

Lämna ett svar