Information om Balkonger (IV.)

Fasader?

Det är dags för förslag!

Vid årsmötet den 26e maj visade balkonggruppen det sammanlagda intresset för att bygga balkonger som medlemmarna i föreningen då hade markerat med knappnålar vid sina fönster på fasadritningarna i trapphusen.

37 medlemmar ville ha balkong, 6 ville inte bygga balkong och resterande 24 hade ännu inte visat vad de ville. Intresset för att bygga balkong i föreningen är stort, men det finns lika många önskemål om vid vilket fönster som det finns medlemmar.

Därför kom stämman fram till att det bästa sättet att komma vidare är att hantera varje byggnad för sig. Det finns sex byggnader i föreningen, tre gathus och tre gårdshus, fördelade på följande trapphus:

15A+15B     15D+15E      17      17A      19      19A

Medlemmarna i en och samma byggnad måste komma överens för att kunna bygga balkonger, men det är inte nödvändigt att söka bygglov för alla föreningens fastigheter.

Senast den 15e Juli!

Det är nu upp till medlemmarna i varje byggnad att träffas och med hjälp av fasadritningarna i trapphusen nåla upp en så symetrisk och enhetlig uppställning av balkonger för sin byggnad som möjligt. Stadsbyggnadskontorets tidigare ställningstaganden som vi måste förhålla oss till för att få bygglov står skrivna på planscherna.

När ni är klara bör en medlem från varje byggnad skicka ett mail till balkonggruppen@andreelund.se så plockar vi ner fasadritningen för den byggnaden (bifoga gärna ett foto av förslaget i mailet).

Balkonggruppen bokar in ett möte med stadsantikvarien och/eller handläggaren på stadsbyggnadskontoret för att stämma av de förslagen som medlemmarna har tagit fram. Förutsatt att stadsbyggnadskontoret är positiva till förslagen så kommer dessa att tas upp för beslut vid en extrastämma.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så maila till:

balkonggruppen@andreelund.se

/ Balkonggruppen

Lämna ett svar