Information om Balkonger (V.)

Hur viktigt?

En sista avstämningen av önskemålen!

Nu har balkonggruppen sammanställt önskemålen från varje trapphus till en helhetsbild. Resultatet finner du längre ner på sidan. Där kan du läsa vilka frågor vi har kvar att få svar på. Bilden har stämts av med stadsantikvarien som inte kommer att avstyrka någon del av förslaget, men som kan komma att avråda från franska fönster på bottenvåningen vid bygglovsprövning.

Innan vi tar med oss den här bilden till handläggaren på stadsbyggnadskontoret så vill vi vara säkra på att vi har uppfattat alla önskemål rätt! Därför ber vi alla medlemmar att höra av sig till balkonggruppen och meddela om bilden stämmer eller inte stämmer med era önskemål? Detta är sista gången som balkonggruppen bjuder in till synpunkter innan det är dags för beslut.

Maila balkonggruppen@andreelund.se senast den 31a december!

Glöm inte att skriva ditt namn och lägenhetsnummer när du mailar din kommentar. Det går också bra att skriva på papper och lämna i styrelsens brevlåda eller att ringa Oskar Duvetorp på 0736389405.

2

1

Vid mötet med handläggaren på stadsbyggnadskontoret kommer vi framförallt att fokusera på de två frågorna i bilden ovan; hur viktig är symmetrin? hur viktigt är det med hela balkongrader? Balkonggruppen kommer därefter att göra de ändringar i förslaget som bedöms nödvändiga för att förslaget ska kunna få bygglov.

Under våren kommer styrelsen att kalla till en stämma för beslut om att bygga balkonger enligt balkonggruppens förslag. Om beslutet blir positivt så är det styrelsen som får uppdraget att upphandla ombyggnaden. När alla detaljer om kostnader osv är fastlagda så tecknas avtal mellan varje enskild medlem och föreningen. Målet är att balkongerna ska vara färdiga inför sommaren. Läs mer om processen i kunskapsunderlaget INFORMATION om att bygga balkonger i Bf Andreelund.

 

/ Balkonggruppen

Lämna ett svar