Info från styrelsen

För att bättre kommunicera ut vad som är på gång i föreningen och förhoppningsvis öka engagemang och insyn i styrelsens arbete så är planen att uppdatera hemsidan efter varje styrelsemöte. Snart kommer du som medlem också kunna skriva upp dig för att få en email-notis varje gång hemsidan uppdateras.

Strelsen håller möte en gång i månaden och nedanstående är lite av vad som diskuterades idag.

  • Målning av fönster och dörrar till lokalerna ut mot gatan är på gång. Om vädret möjliggör det så påbörjas arbetet i november, om inte så kommer det att utföras så fort vädret tillåter det i vår.
  • Balkongprojektet rör på sig. Bygglovsansökan är färdig att skickas in.
  • Namnskyltar till lägenheterna är på gång. I möjlig mån kommer de befintliga skyltarna återanvändas med en ny fästanordning över tidningshållaren. Mer info kring detta kommer snart. Vi vill påminna om att inga skyltar ska fästas på de nya dörrarna. Detta för att undvika att skada ytan på dörrarna.
  • Nya batterikärl är införskaffade. Planen är att lösa en fästanordning på väggen i soprummet för att undvika att de står på golvet.
  • Det har kommit in förslag om att begränsa rökning i de allmäna utrymmena (gårdarna) i föreningen. En motion om detta kommer att skrivas inför nästa stämma.
  • Tack alla som hjälpte till på gårdsdagen den 5e oktober!

/ Styrelsen

Lämna ett svar