Bygglovsansökan för balkonger

Föreningen har vid årsstämma beslutat att söka bygglov för lägenhetsbalkonger. I linje med detta har föreningen den 23 oktober 2019 gett in en ansökan om bygglov för nybyggnation av balkonger och franska balkonger. Se bifogad fasadritning. Frågor om ansökan och balkongprojektet i stort kan ställas till balkonggruppen@andreelund.se.

Fasadritning.pdf

Lämna ett svar