Info från styrelsen

21 november höll styrelsen möte. Nedan är en sammanfattning av vad som lyftes.

  • Målningen av fönster och dörrar på lokalerna ut mot Hantverkaregatan är uppskjuten till mars/april pga höstvädret.
  • Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med 5%. Detta med anledning av genomförda och planerade stora renoveringar.
  • Diskussioner förs med en grannförening om att gå ihop och byta ut staketet bakom gårdshuset.
  • Bygglovsansökan för balkongbygge är inskickad. Några kompletteringar efterfrågades och dessa ska nu tas fram.
  • OVK-åtgärderna pågår. På vissa ställen har problemen visat sig komplicerade att lösa. Därför är planen att ta in en expert för att hjälpa till med planer kring hur vi ska gå vidare.
  • Cyklarna som märktes upp på vårstädningen och som därefter flyttats bakom gårdshuset kommer att skänkas bort. Cyklarna som märktes upp vid höststädningen kommer att flyttas bakom gårdshuset och låsas fast. Om du behöver hjälp med att låsa upp din cykel så kontakta Henning eller Mia (stenberghenning@gmail.com eller miahector@gmail.com). En bättre lösning för hur alla cyklar på gården ska placeras och få plats diskuteras löpande.

/ Styrelsen

Lämna ett svar