Info från styrelsen

En sammanfattning av styrelsemöte 2020-02-13.

  • En diskussion kring en kommande fönsterrenovering har påbörjats och YFAB (Ystads fönsterhantverk) var inbjudna för att berätta mer. Vid årsstämman den 28 maj kommer mer information kring olika tänkbara tillvägagångssätt och möjligheter kring hur vi kan göra.
  • När det gäller balkongprojektet kan inga beslut tas ännu. En del saker i ansökan måste kompletteras efter önskemål från Malmö museeum och stadsbyggnadskontoret.
  • Ventilationen har visat sig vara problematisk efter en grundlig OVK. Vissa åtgärder kvarstår, men alla lägenheter berörs inte. Mer information kring aktuell status kommer efterhand.
  • Garantibesiktning är gjord av vinds- och källardörrar. Några felanmälningar av lägenhetsdörrar återstår.
  • Föreningen har en arbetsdag den 4 april mellan kl. 10.00-15.00. Information sätts upp på anslagstavlan i respektive port när det närmar sig.
  • Styrelsen vill även uppmärksamma våra medlemmar att det är av yttersta vikt att ha styrelsen godkännande vid omfattande renoveringar som rör el, vatten, avlopp och ventilation.

/ Styrelsen

Lämna ett svar