Info från styrelsen

För att bättre kommunicera ut vad som är på gång i föreningen och förhoppningsvis öka engagemang och insyn i styrelsens arbete så är planen att uppdatera hemsidan efter varje styrelsemöte. Snart kommer du som medlem också kunna skriva upp dig för att få en email-notis varje gång hemsidan uppdateras.

Strelsen håller möte en gång i månaden och nedanstående är lite av vad som diskuterades idag.

  • Målning av fönster och dörrar till lokalerna ut mot gatan är på gång. Om vädret möjliggör det så påbörjas arbetet i november, om inte så kommer det att utföras så fort vädret tillåter det i vår.
  • Balkongprojektet rör på sig. Bygglovsansökan är färdig att skickas in.
  • Namnskyltar till lägenheterna är på gång. I möjlig mån kommer de befintliga skyltarna återanvändas med en ny fästanordning över tidningshållaren. Mer info kring detta kommer snart. Vi vill påminna om att inga skyltar ska fästas på de nya dörrarna. Detta för att undvika att skada ytan på dörrarna.
  • Nya batterikärl är införskaffade. Planen är att lösa en fästanordning på väggen i soprummet för att undvika att de står på golvet.
  • Det har kommit in förslag om att begränsa rökning i de allmäna utrymmena (gårdarna) i föreningen. En motion om detta kommer att skrivas inför nästa stämma.
  • Tack alla som hjälpte till på gårdsdagen den 5e oktober!

/ Styrelsen

Övergripande information om pågående renoveringsarbeten

Mot bakgrund av föreningens underhållsplan och vad som behandlades vid 2018 års årsstämma har föreningen upphandlat Morneon för utförande av renoveringsarbeten på gatuhuset. Arbetena avser byte av tak och omfogning av fasad. Därtill ska samtliga trapphusbalkonger (såväl på gatuhuset som gårdshuset) renoveras, bl.a. genom att dessa får nya räcken. Diverse andra mindre arbeten kommer också att utföras, så som nedmontering av brandstegar.

Arbetena med renovering av tak, fasad och balkonger påbörjades i januari 2019 och är planerade att pågå till slutet av september 2019. I portarna kommer det löpande att anslås information om projektets status och vad som är viktigt att tänka på för boende.

Under våren kommer också samtliga lägenhetsdörrar att bytas ut. Detta arbete kommer att utföras av Säker Bostad. Enligt tidplan ska dörrbytena ske under vecka 10-12. Information kommer dessförinnan att anslås om kvittering av nycklar m.m. Efter att dörrarna är bytta kommer det att utföras måleriarbeten m.m.

De ovan beskrivna renoveringsarbetena kommer tyvärr tidvis att låta högt och smutsa ned. De boende i gatuhuset kommer tyvärr att ha byggnadsställningar utanför sina fönster. Representanter från styrelsen kommer att delta vid byggmöten och löpande bevaka vilka åtgärder som kan vidtas för att i största möjliga mån reducera de olägenheter som uppstår.

Den som har frågor eller synpunkter kan kontakta styrelsen@andreelund.se.

/Styrelsen

Bostadsohyra

Föreningen har en försäkring hos Trygg Hansa som täcker invändig sanering av skadedjur och ohyra i lägenheterna. Trygg Hansa samarbetar med Nomor när det gäller skadedjur och ohyra.

Om du har problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet kan du kontakta Nomor på telefon 0771-122 300 och ange föreningens försäkringsnummer hos Trygg Hansa: 25-1378313-01.

/Styrelsen

Fönsterinventering

Hej

Styrelsen har uppmärksammat att utsidan på vissa fönster är slitna. Det har planerats en omfattande fönsterrenovering, men denna kommer av olika skäl inte kunna genomföras förrän längre fram. Styrelsen har därför beslutat att det ska genomföras en fönsterinventering för att kartlägga behovet av snabba punktinsatser av utsidan på enskilda fönster. Styrelsen behöver respektive lägenhetsinnehavares hjälp med inventeringen, se information här. För referens/jämförelse, se bilder nedan och här.

/Styrelsen

fönster4.jpg
Färg som lossnat.

fönster2.jpg
Kitt som lossnat.

fönster1.jpg
Både färg och kitt som lossnat.