Info från styrelsen

En sammanfattning av styrelsemöte 2020-02-13.

 • En diskussion kring en kommande fönsterrenovering har påbörjats och YFAB (Ystads fönsterhantverk) var inbjudna för att berätta mer. Vid årsstämman den 28 maj kommer mer information kring olika tänkbara tillvägagångssätt och möjligheter kring hur vi kan göra.
 • När det gäller balkongprojektet kan inga beslut tas ännu. En del saker i ansökan måste kompletteras efter önskemål från Malmö museeum och stadsbyggnadskontoret.
 • Ventilationen har visat sig vara problematisk efter en grundlig OVK. Vissa åtgärder kvarstår, men alla lägenheter berörs inte. Mer information kring aktuell status kommer efterhand.
 • Garantibesiktning är gjord av vinds- och källardörrar. Några felanmälningar av lägenhetsdörrar återstår.
 • Föreningen har en arbetsdag den 4 april mellan kl. 10.00-15.00. Information sätts upp på anslagstavlan i respektive port när det närmar sig.
 • Styrelsen vill även uppmärksamma våra medlemmar att det är av yttersta vikt att ha styrelsen godkännande vid omfattande renoveringar som rör el, vatten, avlopp och ventilation.

/ Styrelsen

Info från styrelsen

21 november höll styrelsen möte. Nedan är en sammanfattning av vad som lyftes.

 • Målningen av fönster och dörrar på lokalerna ut mot Hantverkaregatan är uppskjuten till mars/april pga höstvädret.
 • Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med 5%. Detta med anledning av genomförda och planerade stora renoveringar.
 • Diskussioner förs med en grannförening om att gå ihop och byta ut staketet bakom gårdshuset.
 • Bygglovsansökan för balkongbygge är inskickad. Några kompletteringar efterfrågades och dessa ska nu tas fram.
 • OVK-åtgärderna pågår. På vissa ställen har problemen visat sig komplicerade att lösa. Därför är planen att ta in en expert för att hjälpa till med planer kring hur vi ska gå vidare.
 • Cyklarna som märktes upp på vårstädningen och som därefter flyttats bakom gårdshuset kommer att skänkas bort. Cyklarna som märktes upp vid höststädningen kommer att flyttas bakom gårdshuset och låsas fast. Om du behöver hjälp med att låsa upp din cykel så kontakta Henning eller Mia (stenberghenning@gmail.com eller miahector@gmail.com). En bättre lösning för hur alla cyklar på gården ska placeras och få plats diskuteras löpande.

/ Styrelsen

Nya namnskyltar

Styrelsen har nu hittat en lösning för nya namnskyltar. Den gå ut på att i möjlig mån återanvända de gamla namnskyltarna men med en ny fästanordning på tidningshållaren bredvid dörren.

Därför vill vi nu att du som har kvar din gamla namnskylt ställer ut den på tidningshållaren. Om en vecka inventerar vi vilka namnskyltar som finns kar och beställer nya i de fall de saknas.

Bilden nedan visar hur den nya lösningen kommer att se ut.

ny namnskylt

Bygglovsansökan för balkonger

Föreningen har vid årsstämma beslutat att söka bygglov för lägenhetsbalkonger. I linje med detta har föreningen den 23 oktober 2019 gett in en ansökan om bygglov för nybyggnation av balkonger och franska balkonger. Se bifogad fasadritning. Frågor om ansökan och balkongprojektet i stort kan ställas till balkonggruppen@andreelund.se.

Fasadritning.pdf

Info från styrelsen

För att bättre kommunicera ut vad som är på gång i föreningen och förhoppningsvis öka engagemang och insyn i styrelsens arbete så är planen att uppdatera hemsidan efter varje styrelsemöte. Snart kommer du som medlem också kunna skriva upp dig för att få en email-notis varje gång hemsidan uppdateras.

Strelsen håller möte en gång i månaden och nedanstående är lite av vad som diskuterades idag.

 • Målning av fönster och dörrar till lokalerna ut mot gatan är på gång. Om vädret möjliggör det så påbörjas arbetet i november, om inte så kommer det att utföras så fort vädret tillåter det i vår.
 • Balkongprojektet rör på sig. Bygglovsansökan är färdig att skickas in.
 • Namnskyltar till lägenheterna är på gång. I möjlig mån kommer de befintliga skyltarna återanvändas med en ny fästanordning över tidningshållaren. Mer info kring detta kommer snart. Vi vill påminna om att inga skyltar ska fästas på de nya dörrarna. Detta för att undvika att skada ytan på dörrarna.
 • Nya batterikärl är införskaffade. Planen är att lösa en fästanordning på väggen i soprummet för att undvika att de står på golvet.
 • Det har kommit in förslag om att begränsa rökning i de allmäna utrymmena (gårdarna) i föreningen. En motion om detta kommer att skrivas inför nästa stämma.
 • Tack alla som hjälpte till på gårdsdagen den 5e oktober!

/ Styrelsen

Övergripande information om pågående renoveringsarbeten

Mot bakgrund av föreningens underhållsplan och vad som behandlades vid 2018 års årsstämma har föreningen upphandlat Morneon för utförande av renoveringsarbeten på gatuhuset. Arbetena avser byte av tak och omfogning av fasad. Därtill ska samtliga trapphusbalkonger (såväl på gatuhuset som gårdshuset) renoveras, bl.a. genom att dessa får nya räcken. Diverse andra mindre arbeten kommer också att utföras, så som nedmontering av brandstegar.

Arbetena med renovering av tak, fasad och balkonger påbörjades i januari 2019 och är planerade att pågå till slutet av september 2019. I portarna kommer det löpande att anslås information om projektets status och vad som är viktigt att tänka på för boende.

Under våren kommer också samtliga lägenhetsdörrar att bytas ut. Detta arbete kommer att utföras av Säker Bostad. Enligt tidplan ska dörrbytena ske under vecka 10-12. Information kommer dessförinnan att anslås om kvittering av nycklar m.m. Efter att dörrarna är bytta kommer det att utföras måleriarbeten m.m.

De ovan beskrivna renoveringsarbetena kommer tyvärr tidvis att låta högt och smutsa ned. De boende i gatuhuset kommer tyvärr att ha byggnadsställningar utanför sina fönster. Representanter från styrelsen kommer att delta vid byggmöten och löpande bevaka vilka åtgärder som kan vidtas för att i största möjliga mån reducera de olägenheter som uppstår.

Den som har frågor eller synpunkter kan kontakta styrelsen@andreelund.se.

/Styrelsen

Bostadsohyra

Föreningen har en försäkring hos Trygg Hansa som täcker invändig sanering av skadedjur och ohyra i lägenheterna. Trygg Hansa samarbetar med Nomor när det gäller skadedjur och ohyra.

Om du har problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet kan du kontakta Nomor på telefon 0771-122 300 och ange föreningens försäkringsnummer hos Trygg Hansa: 25-1378313-01.

/Styrelsen