Höstdag på Gården den 7:e Oktober

Hösten är snart här och med anledning av detta städar vi upp på gården och i huset Söndagen den 7:e Oktober. Det är inget krav på närvaro men alla hjälpande händer uppmuntras och uppskattas. Hjälps vi åt går det ju snabbare också så klart. Vi hoppas på en vacker och klar höstdag och beräknar hålla på mellan klockan 10 och 16.

Väl mött på gården! / Styrelsen

Nya styrelsen

I samband med årsstämman ändrades styrelsens uppsättning något. Vi har nu uppdaterat kontaktsidans information här på webbsidan.

Med detta inlägg vill vi också passa på att tacka Fredrik Ekstrand för sina insatser under tiden som ordförande och välkomna Anna Persson i rollen som ny styrelseledamot.

MVH  / Webmaster & Styrelsen

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2012

Har du bra idéer, förbättringar eller förslag på förändringar för vår bostadsförening? Då är det dags att skriva en motion till årets ordinarie föreningsstämma.

Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. På motionen skall namn, adress och lägenhetsnummer anges. Använd gärna mallen nedan. Motioner till stämman ska vara inkomna senast söndagen den 29e april. Lägg motioner i den stora gröna lådan i porten 19.

Kallelse till stämman delas ut till varje lägenhet senast 2 veckor innan stämman, tillsammans med dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning och eventuella motioner.

Vi återkommer med tid och plats för årsstämman.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Information från SBK ang. balkonger

Föreningen har nu fått ett granskningsyttrande från Stadsbyggnadskontoret (SBK) som svar på vår bygglovsansökan för balkonger. Tyvärr är inte svaret positivt utan flera förändringar och tillägg måste göras för att vår ansökan ska prövas. För detaljerad information se bifogat yttrande och ritningar nedan.

Styrelsen kommer diskutera yttrandet med ansvarig på Stadsbyggnadskontoret för att få mer klarhet i de ändringar och den information som begärts för att kunna ta fram ett nytt förslag som skulle kunna godkännas.

När vi har ett uppdaterat förslag kommer föreningens medlemmar kunna ta del av detta. Innan något kan byggas kommer föreningens medlemmar behöva ta ställning till det faktiska bygglov som vi till slut kan få godkänt.

 

Hälsningar

Styrelsen

Vårdag Söndagen den 22:a April

Nu är äntligen våren i antågande och många är vi som njuter av de första sköna solstrålarna. Torget runt knuten fylls av sol- och kaffetörstande och innergården blir i snabb takt allt grönare. Just med anledning av detta är det nu dags för årets s.k. vårdag där de föreningsmedlemmar som vill hjälper till och förbereder huset och gården för den varmare halvan av året.

Vi börjar 10.00 och bör vara klara till 16.00.

Uppdaterad 8:e April:

Det kommer även finnas möjlighet att slänga elektronik och övrigt skrot. Passa på att rensa ur era förråd på saker ni inte behöver.

 

Väl mött!
Styrelsen

Värmesystemet renoverat under 2011

Nu har renoveringen av värmesystemet avslutats, allt enligt rådande plan.

Stjernfeldts och EVU har bl.a. genomfört följande uppdateringar:
– Byte av 400 st radiatorventiler mm.
– Byte av slussventiler i källaren och utbyte av fjärrvärmecentral, installation av ett nytt växlarepaket.
– Installation av avgasare för värmesystem och inventering av värmesystem.
– Injustering av hela värmesystemet
– Lägenhetsinnehavare har fått möjlighet att välja typ av radiatorventil för de egna elementen.

Eventuella synpunkter bör inkomma snarast.

Effekten och fördelarna av att vi rustat upp värmesystemet är att vi nu har möjlighet att reglera värmen efter egen önskan, risken för läckor minskar och värmen fördelas mer jämnt mellan trappor och lägenheter vilket i förlängningen innebär förbättrad ekonomi i och med minskad onödig värmeförbrukning. Inte minst är termostaterna ett bra miljöval.

Styrelsen vill passa på och tacka alla medlemmar för ett gott samarbete under processens gång!
2012-01-09

Hälsningar
Styrelsen

Bredbandsbolaget uppdaterar för snabbare bredband

Enligt uppslag i respektive trapphus så kommer vår bredbandsleverantör, Bredbandsbolaget, att genomföra uppdateringar som kommer medge högre överföringshastigheter för internetuppkopplingar i vårt hus (upp till 1GB/s). Arbetet utförs inom två veckor och kan innebära mindre driftstörningar under dagtid. Har man frågor på detta kan man kontakta Bredbandsbolaget direkt på 0770-777 000.

MVH
Webmaster

Com hem genomför arbete i kabelnätet

Som ni säkert noterat via anslag i trapphus och adresserade utskick så kommer com hem genomföra en uppdatering som medför att TV8 och Kanal 9 får ny platser (frekvenser).

I praktiken innebär detta att man får göra en ny kanalsökning på TVn när man inte längre kan se dessa två kanalerna. Man kan ringa till com hem på 0775-17 17 11 om man har frågor på detta eller behöver hjälp med att hitta de nya kanalplatserna.

MVH
Webmastern